Dopravná výchova

viac tu.

Dňa 13.9.2010 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku Žilina – Vlčince pod vedením zástupcov Mestskej polície v Žiline. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Jedna skupina sa bicyklovala, druhá skupina robila chodcov a tretia sa hrala futbal, basketbal a stolný tenis. Všetky skupiny si potom po 20 minútach činnosti vymenili.

Žiaci si prakticky osvojovali pravidlá cestnej premávky. Vyskúšali si, ako sa správa chodec a cyklista, učili sa dopravné značky a riadili sa svetelnou signalizáciou.

Všetkým sa táto akcia páčila.

DOPRAVNÉ IHRISKO

Na dopravné ihrisko sme išli pešo z Budatína na Vlčince. Bola to dosť dlhá cesta. Privítal nás policajt a povedal, ako sa máme na ihrisku správať.

Potom nám dali bicykle a kolobežky. Mali sme chodiť po vyznačených cestách. Na cestách boli šípky. Museli sme sa riadiť podľa semaforov a dopravných značiek. Mohli sme chodiť aj po chodníkoch ako chodci. Dúfame, že sa na dopravné ihrisko ešte dostaneme. Akcia sa uskutočnila 6.9. 2010.

 

Plavecký kurz 3. a 4.ročníka

Náš plavecký kurz bol v dňoch 7.- 23. septembra na plavárni v Žiline. Trval 12 hodín. Najprv nás rozdelili do skupín podľa toho ako vieme plávať. Neplavci sa učili plávať s pomôckami v malej vode, ale aj skákali a šmýkali sa na šmykľavke do vody. Tí, čo vedeli plávať, plávali s pomôckami len občas, ale v hlbokej vode. Na záver kurzu sme museli ukázať, čo sme sa naučili a dostali sme mokré vysvedčenie.

Policajti so psami

Boli u nás policajti so psami. Najskôr nám psov predstavili, niečo povedali o výcviku psov a o ich práci. Ukázali nám, ako cvičia psov a ako ich musia poslúchať. Aj typy zadržania páchateľa. Povedali nám aj o zásahoch a ich rizikách a čo musia psi podstúpiť. Napríklad musia vydržať, keď ich páchateľ bije alebo po nich strieľa a aj keď ich chce zastrašiť alebo sa za nimi rozbehne. Psi sa nesmú zľaknúť. Ich vystúpenie sa všetkým páčilo. Na záver si niektorí psov aj pohladili. Akcia sa uskutočnila 22.9.2010.

Cvičenie v prírode

Žiaci 2. a 4. ročníka išli do Považského Chlmca. Cesta bola veľmi náročná. Viedla cez starú časť Budatína okolo zvonice, potom popri rieke Váh popod most. Viedla aj cez Budatínsky park. Žiaci pozorovali vynovený park pri hrade s novými chodníkmi, lavičkami, trávnikom a mladými stromčekmi. Niektorí žiaci zbierali listy na lisovanie. Na ihrisku v Považskom Chlmci si chlapci zahrali futbal a dievčatá sa hrali rôzne pohybové hry.

Žiaci 1. a 3.ročníka cestovali autobusom na cvičenie do prírody do Zástrania. Prezreli si významné budovy v Zástraní a na futbalovom ihrisku súťažili v skoku vo vreciach a štafetových hrách. Tretiaci si precvičili ošetrovanie zranených. Chlapcom sa najviac páčil futbalový zápas.

Komentár k akciam: Dopravné ihrisko, Plavecký kurz, Policajti so psami, Cvičenie v prírode pripravili žiaci na krúžku “Tvorba školského časopisu” pod vedením p.uč. Mičicovej.

Putujeme náučným chodníkom

V októbri žiaci druhého stupňa putovali náučným chodníkom do Vrania. Cestou spoznávali a obdivovali krásy okolitej prírody. Potom im viac vysvetlili miestni sprievodcovia.

Karneval

Dňa 26.2. 2011 sa uskutočnila veľmi pekná akcia pod názvom Fašiangový karneval, ktorú pripravili rodičia našich detí, za čo im vyslovujeme veľkú vďaku.. Akcie sa zúčastnilo veľmi veľa masiek. O dobrú náladu sa postarali muzikanti a dobre naladení účastníci karnevalu.
Pozrite si foto z teto peknej akcie. tu

Deň športu


Prvý ročník „Dňa športu“ sa uskutočnil 13.5. 20011 na ihrisku vo Vraní. Na vynikajúcom športovom podujatí sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Budatín a ZŠ Brodno. Žiaci súťažili v rôznych športových disciplínach: futbal, vybíjaná, hod na cieľ, beh, badminton.

Veľmi pekne ďakujeme občianskemu združeniu Naše Vranie, na čele s pánom poslancom Jánom Pučekom, ktorí pre nás pripravili nielen športové súťaže, ale sa postarali aj o občerstvenie pre žiakov a učiteľov.

Po vyhodnotení a odovzdaní cien sme boli veľmi milo prekvapení aj sladkou odmenou pre všetkých súťažiacich.

Bol to nádherný zážitok. (pozri foto)

Viac: video1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6,

Top