dec 8, 2015 - Akcie školský rok 2015/2016    Komentáre vypnuté na ZAUJÍMAVÉ HODINY OBČIANSKEJ VÝCHOVY

ZAUJÍMAVÉ HODINY OBČIANSKEJ VÝCHOVY

Dňa 26.11.2015 PaedDr. Katarína Hofericová zorganizovala besedu s  poslankyňou Mgr. Talafovou Emíliou v rámci tematického celku Môj región, moja obec, témy Obecná samospráva….

Žiaci 6.B. triedy si prichystali otázky pre pani poslankyňu, prostredníctvom  prezentácie. Besedu viedla žiačka Katarína Škorvánková. Žiaci túto aktivitu kvitovali, veľmi sa im to páčilo….

Prezentácia: Otázky pre poslankyňu VO

Zaujímavú hodinu mali aj žiaci 8.ročníka, keď si vyskúšali aktivitu  “Súdna sieň” podľa televíznej relácie. Viac sa dozviete tu:  súdna sieň 

 

Top