okt 18, 2012 - Nezaradené    Komentáre vypnuté na DOPRAVNÁ VÝCHOVA ŽIAKOV 1.- 4.ROČNÍKA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA ŽIAKOV 1.- 4.ROČNÍKA

V septembri sa začala realizovať dopravná výchova žiakov nácvikom správneho prechádzania cez cestu po priechode pre chodcov. Na dopravnom ihrisku pri MŠ Zástranie si žiaci 2.B vyskúšali svoje vedomosti z dopravných predpisov pre chodcov a cyklistov. Na spoločnom dopoludní s predškolákmi z dopravného krúžku naučili škôlkárov novú pieseň a spoločne sa zahrali na motoristov a chodcov.

V októbri všetky triedy 1.stupňa postupne navštívili detské dopravné ihrisko v Žiline – Vlčince, kde si pod dozorom dopravného policajta cvičili svoje zručnosti v jazde na kolobežkách a bicykloch v súlade s rešpektovaním zvislého i vodorovného dopravného značenia a absolvovali aj teoretickú prípravu z poznávania značiek.

Top