jún 27, 2012 - Akcie školský rok 2011/2012, Nezaradené    Komentáre vypnuté na ROZLÚČKA DEVIATAKOV

ROZLÚČKA DEVIATAKOV

„Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov,
poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov.“

 Opäť nastáva čas, keď sa končí školský rok a prichádza čas prázdnin. Deviataci opúšťajú
brány našej školy  a odovzdávajú žezlo svojim nasledovníkom – ôsmakom.
Lúčia sa s najkrajším, bezstarostným obdobím a otvárajú sa novým zajtrajškom.
Nikdy nezabudnú, ako prvý krát prekročili prah školy plní očakávania – čo všetko sa naučia a zažijú.  Na prvom stupni si poradili s písmenkami, matematikou, prírodovedou či vlastivedou.  Zažili pekné výlety a školy v prírode. Na druhom stupni to bolo o niečo náročnejšie. Učenia pribúdalo aj starostí.  Ale všetko úspešne zvládli aj monitor z matematiky a slovenského jazyka.
Teraz sú už všetci prijatí na gymnáziá a stredné školy, ktoré si zvolili.

 Za všetku námahu, získané vedomosti, starostlivosť, trpezlivosť, lásku,
úsmev, pohladenie i pokarhanie sa chcú poďakovať svojim pedagógom,
ktorí pri nich stáli, formovali ich názory, postoje a celú osobnosť.
Do ďalšej učiteľskej práce im želajú veľa zdravia, šťastia a sily,
pevné nervy, životný optimizmus a samých dobrých a učeniachtivých žiakov.

Ešte  raz veľká vďaka za všetko milí naši učitelia – nikdy nezabudneme
a lúčime  sa slovami „ Škola milená, buď dovidenia, nastala nám chvíľa rozlúčenia “.

                                                                                         Žiaci 9.A, 9.B triedy

 

Top