mar 31, 2012 - Nezaradené    Komentáre vypnuté na ŠATŇOVÉ SKRINKY A KAMERY

ŠATŇOVÉ SKRINKY A KAMERY

Tak ako väčšina moderných škôl, aj my investujeme nielen do skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu, ale aj do zlepšenia prostredia, v ktorom trávime čas spolu so žiakmi. Po niekoľkých rokoch sa mohla splniť požiadavka žiackeho parlamentu – zabezpečenie šatňových skriniek pre žiakov. Chodbu na prízemí zútulnili šatňové skrinky, ktoré žiakom 4. – 8.ročníka slúžia na odkladanie obuvi a oblečenia, prípadne úborov na TV. Všetky skrinky majú špeciálne zámky. Kľúčikmi od každej z nich disponujú žiaci, ktorí boli informovaní o tom, že  za stratu kľúča sú povinní uhradiť 5 €  a v prípade  úmyselného poškodenia skrinky sú zákonní zástupcovia povinní uhradiť výmenu alebo opravu v plnom rozsahu.

 Inštaláciou  kamerového systému v interiéri školy sa posilnila bezpečnosť pohybu žiakov v budove základnej školy aj ochrana majetku.

 

 

Top