Prvý školský rok 1959/1960 sa začal veľkou školskou slávnosťou 1.septembra 1959. Riaditeľom sa stal M.Vavrinec a zástupcom bol E. Halaj. Škola mala 15 tried. Päť tried ročníkov 1.-5. a desať tried ročníkov 6.-9. Budova mala dve poschodia. Na škole sa od vtedy vystriedalo veľa učiteľov, zástupcov a riaditeľov. Po riaditeľovi M.Vavrincovi nastúpili ďalší J. Závadský, A. Markovič, M. Balvonová, V.Mlynarčíková a zástupcovia J.Franek, T. Havrila, A. Markovič, V. Matej, E. Trojčáková a M. Luptáková.

V súčasnosti je riaditeľkou M. Luptáková a zástupkyňou .A. Vysloužilová. V šk.roku 2010/2011 si škola pripomenula 50. výročie od svojho založenia.

 

Foto z archívu:

    

 

50. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY

Pred vianočnými prázdninami 2010 sa stretli bývalí aj súčasní učitelia, rodičia a žiaci Základnej školy v Budatíne, aby si pripomenuli predchádzajúce roky v živote školy.

Každý účastník bol po privítaní pohostený chlebom a soľou, obdarovaný knihou o histórii Žiliny a ručne vyrobeným vešiačikom z dielne budatínskeho drotára. Tu Vám ponúkame niekoľko fotografií zo slávnostného posedenia, ktorému predchádzal pekný kultúrny program.

Top