Zoznam zamestnancov školy v šk.roku 2015/2016

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Luptáková

Zástupca školy: Mgr. Alena Vysloužilová

Výchovný poradca: Mgr. Jana Šošková

Špeciálny pedagóg : PhDr. Marián Kulich

Ekonómka školy: Adela Jakubisová

Školník: Vladimír Repáň

Ostatní vyučujúci:

Vyučujúci 5. – 9. ročníka

 • PaedDr.  Mária Badušková
 • Mgr.  Miloslav Česal
 • Mgr. Anna Chovanová
 • PaedDr. Katarína Hofericová
 • Mgr. Monika Holtánová
 • Mgr. Miroslava Kalamárová
 • Mgr. Tatiana Kováčová
 • Mgr. Jaroslav Pavelčík
 • Mgr. Gabriela Rybárová
 • Mgr. Jana Šošková
 • Mgr. Anna Petrášová
 • Mgr. Marián Záhumenský

 

Vyučujúci 1. – 4. ročníka

 • PaedDr.  Dáša Švaňová
 • Mgr. Silvia Zajacová
 • Mgr. Alžbeta Bušíková
 • Mgr.  Mária Ústupská
 • Mgr. Anna Mičicová
 • Mgr. Anna Feilerová
 • Mgr. Zuzana Grečnárová
 • Mgr. Daša Hámorská

 

Vychovávateľky:

 • Božena Vršanská
 • Iveta Škorvánková
 • Mgr. Ľubomíra Trnková
 • Mgr. Martina Kyšová
Top