feb 23, 2016 - Oznamy    Komentáre vypnuté na VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

V pondelok 22.2.2016 sa uskutočnila voľba členov Rady školy pri ZŠ Slov.dobrovoľníkov 122/7, Žilina.

Boli zvolení títo členovia:

  •  pedagogickí zamestnanci: Mgr. Anna Petrášová, Mgr. Silvia Zajacová
  •  nepedagogickí zamestnanci: Adela Jakubisová

 

V tento deň bolo zvolané aj plenárne ZRŠ, na ktorom prebehla voľba zástupcov za rodičov.

Zvolení boli: Ing.Katarína Trnovcová, Ing. Filip Šebök,

Martina Ševčíková, Mgr.Dáša Kozlíková.

Top