Na našej škole pracuje už niekoľko rokov elektronický krúžok pod vedením Mgr. Pavla Kyselu a RNDr. Jána Mintála. Členovia tohto krúžku pracujú na zaujímavých projektoch, ktoré boli aj ocenené ako napr. Daniel Zvara získal medzinárodné ocenenie – viď akcie  2011/2012.

Webová stránka elektronického krúžku, ktorú vytvoril  Daniel Badúšek, žiak 9.ročníka v  šk.roku 2011/2012 prináša okrem iného aj mnoho zaujímavostí z histórie Budatína:

www.amavet686.wz.sk

Slovenskí dobrovoľníci

Pomník neznámeho na cintoríne v Budatíne

Súťažné práce žiakov na tému:   Kto vlastne som ?    Európan, Slovák  alebo  oboje?     

   OBN-Kto vlastne som Simona Ďurišová       

   OBN -Kto vlastne som-Nikola Sirotová   

    Kto vlastne som – Terézia Bebčáková   

Kto vlastne som – Vladimíra Murárová

OBN – Kto vlastne som – SAMUEL MAJERÍK             

 

 

Top