Verejné obstarávanie | Výzvy

feb 15, 2016 - Výzvy    Komentáre vypnuté na Licencie office a windows

Licencie office a windows

Poznámka:

„Licencia Microsoft Office a Microsoft Windows “

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 820,- € s DPH./rok
Termín predkladania ponúk: do 10.3.2016 do 10.00 hod.
Bližšie informácie vo výzve:

Príloha: Zobraziť
feb 3, 2016 - Výzvy    Komentáre vypnuté na Škola v prírode

Škola v prírode

Poznámka:

ŠKOLA V PRÍRODE

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 800,- € s DPH
Termín predkladania ponúk: do 20.2.2016 do 10,00 hod.

Bližšie informácie vo výzve:

výzva škola v prírode


Príloha: Zobraziť
dec 17, 2015 - Výzvy    Komentáre vypnuté na LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

Poznámka:

ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina  

vyzýva dodávateľov na zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky

Lyžiarsky výcvik”

Predpokladaná cena zákazky:    5 400,- € s DPH                

/za 36 žiakov a 3 pedagógov/

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :
a) do  28.12.2015 do 10,00 hod,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, osobne na tej istej adrese v kancelárii ekonómky alebo elektronickou poštou

c) Doba realizácie: 7.-11.3.2016

Ďalšie podrobnosti tu v prílohe:     vyzva lyziarsky vycvik


Príloha: Zobraziť
dec 3, 2015 - Výzvy    Komentáre vypnuté na REPASY TONEROV

REPASY TONEROV

Poznámka:

ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina  

vyzýva dodávateľov na zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky

repasy tonerov

Predpokladaná cena zákazky:     2000,- €   s DPH/ rok

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :
a) do  11.12 .2015 do 10,00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, osobne na tej istej adrese v kancelárii ekonómky alebo elektronickou poštou

 Termín dodania:   od 1.januára 2016 na do 31.12.2016

bližšie informácie vo výzve na zaslanie cenovej ponuky:

Cenová ponuka   doc.

vyzva – vymena tonerov pdf.


Príloha: Zobraziť
Stránky:123»
Top