Od 1.5.2015 sa končí zverejňovanie faktúr a objednávok na stránke školy.

Faktúry a objednávky sa zverejňujú na stránke Mesta Žilina v sekcii e GOV – faktúry, objednávky zmluvy

Faktúry : http://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

Zmluvy budú naďalej zverejňované na stránke školy.

faktury_2015

dobropisy_2015

faktury_2014

dobropisy 2014

faktury_2013

faktury_december_2012

faktury_november_2012

faktury_oktober_2012

faktury_september_2012

faktúry august 2012

faktúry júl 2012

faktúry jún 2012

faktúry maj 2012

faktúry-april- 2012

faktúry marec 2012

faktury_februar_2012

faktury_januar_2012

Faktúra Školský nábytok 28.12.2011

Faktúra 04122011 UNIPARKET  29.12.2011

RWE Gas Slovensko 3.10.2011

K-Ten Turzovka 1.8.2011

Top