Vitajte na stránke Základnej školy Slovenských dobrovoľníkov. Naša škola leží na Považí v prímestskej časti Žilina – Budatín. Sme spádovou školou pre Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie.Škola je členom medzinárodnej organizácie UNESCO.

Mapa

Zväcšit mapu

Škola dnes

V súčastnosti školu navštevuje 300 žiakov. Máme 8 tried na prvom stupni, 9 tried na druhom stupni a 4 oddelenia ŠKD. Žiaci môžu naplno rozvinúť talent v športe. Sme športová škola so zameraním na florbal, ale ponúkame aj športové krúžky: futsal, basketbal, stolný tenis. Z jazykov sa na našej škole odborne vyučuje anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Na škole máme jednu veľkú a jednu menšiu počítačovú učebňu, kde sa vyučuje informatika na prvom aj druhom stupni. Z ďalších zariadení tu máme jednu veľkú a druhú malú telocvičňu a školskú jedáleň. Škola ponúka aj pestrú ponuku krúžkov. Hudobne a pohybovo nadaným žiakom ponúkame možnosť navštevovať ZUŠ. Ostatné deti z prvého stupňa môžu navštevovať ŠKD, ktorej činnosť je podrobne rozpísaná v rubrike ŠKD.

Top