Lesné požiare – v okresnom kole získala 3.miesto  žiačka   

                                                                                       4.ročníka Mária CHOVANCOVÁ.

Fašiangy 2013 – výtvarná súťaž


Odborná porota vybrala na ocenenie prácu žiačky 4.triedy našej školy: Michaely Nagyovej. Blahoželáme Miške aj p.uč. Ústupskej. Konkurencia bola silná – do výtvarnej súťaže sa zapojilo 22 subjektov z toho 17 ZŠ, 2 ZUŠ, 2 CVČ, 1 SZŠ.

Témou súťaže bolo výtvarné spracovanie tradície fašiangových masiek, fašiangového sprievodu.

XVII. ročník Dni Nádeje 

Dňa 5.októbra 2011 sa v Mestskom  divadle  Žilina uskutočnil „ OSKAR NÁDEJE 2011″ – vyhlásenie a odovzdávanie cien  pre víťazov literárnych, výtvarných a športových súťaží. Vo výtvarnej súťaži získali ceny žiaci 3.ročníka. Vernisáž výtvarných prác  bola 5.októbra 2011 v Krajskej knižnici Žilina, kde sú práce aj naďalej vystavené.

1.miesto – Natália Komadová

2.miestoLukáš Ďurica

 

Dary zeme 2011

Vo vestibule Mestského úradu Žilina bola nainštalovaná pekná výstava z prác žiakov žilinských MŠ a ZŠ . Na obrázkoch sú práce našich žiakov. V 2.kategórii porota ocenila prácu nášho prváčika.

1.miesto /kateg. 1.-4.ročník/ – Michal Kočuta 1.A

 

 

 

 

 

 

Dňa 05.10.2011 sa v Mestskom  divadle  Žilina uskutočnil „ OSKAR NÁDEJE 2011″ – vyhlásenie a odovzdávanie cien  pre víťazov literárnych, výtvarných a športových súťaží.

Top